پویش بازیافت برای توسعه ی آموزش

آبان ۵, ۱۳۹۸

پویش بازیافت برای توسعه ی آموزش

موسسه مردم‌نهاد پویندگان دانش‌پژوه مهر بناب مفتخر است اعلام دارد با برنامه‌ریزی هیئت مدیره و اعضای محترم،پویش گسترده ی”بازیافت برای توسعه ی آموزش” را با همکاری […]