برای اولین بار در شهرستان بناب ثبت نام تلفنی: ۰۹۳۷۳۸۸۰۳۲۲ سمینار #رایگان بوده و شرکت برای عموم علاقمندان آزاد می باشد. ثبت نام جهت حضور الزامی هست. با همکاری موسسه پویندگان دانش پژوه مهر، دانشگاه بناب و اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب مکان: سالن علامه طباطبایی دانشگاه بناب زمان: ۹ اسفند 97 ساعت ۱۵