اعضا

این موسسه با کوشش و تلاش عده ای از جوانان شهرستان بناب در سال 1393 تاسیس شده است. طبق بند هفتم اساسنامه موسسه پویندگان دانش پژوه مهر بناب اركان و تشكيلات موسسه به شرح زیر است:
1 – هيات موسس 2 – مجمع عمومي 3 - نماينده قانوني 4 – بازرس 5 – مسئول امور مالي 6 - عضو

اعضای هیئت مدیره
 • مرتضی خجسته نژند
 • رضا یوسفی
 • جعفر نیکزاد
 • عبداله ملکی
 • هادی میسمی
 • علی مدرسی
هیئت موسس :
 • مرتضي خجسته نژند
 • رضا يوسفي
 • جعفر نيكزاد
 • عبداله ملکی
 • هادی میسمی

اسناد و مدارک

اهداف

طبق ماده سوم و چهارم اساسنامه اهداف و زمینه های فعالیت این موسسه به شرح زیر خواهد بود.

موضوع فعاليت :
 • برگزاري همايش – سمينار – جشنواره - نمايشگاه– نشست وكارگاه هاي آموزشي در زمينه ي علوم پايه .
 • تحقيق و پژوهش در زمينه هاي علوم پايه.
 • برگزاري كلاسها و دوره هاي آموزشي با موضوع علوم پايه براي اعضاء.
 • تهيه و توليد كتاب و نشريه و محصولات سمعي و بصري با اخذ مجوزهاي لازم .
 • اجراي بازديدهاي علمي از مراكز علمي و تحقيقاتي.
 • ايجاد ارتباط اعضاء با مراكز علمي و دانشگاهي .
اهداف :
 • كمك به نهادينه كردن عدالت در زمينه فرصت هاي آموزش در جامعه و گسترش علم و بالا بردن جايگاه علوم پايه.
 • ايجاد انگيزه در قشر جوان براي فرا گيري دانش و كمك به زير ساخت هاي علمي جامعه .
 • گسترش پژوهش هاي علوم پايه و گسترش منابع اطلاعات علمي در دسترس براي جوانان
 • ارتقاء علوم پايه در جامعه و كمك به خلاقيت ها و نوآوريهاي نسل جوان.
 • حمايت و تشويق جوانان در زمينه هاي آموزش و تحقيق.