ایده بازار

موسسه مردم نهاد پویندگان دانش‌پژوه مهر بناب
اولین دوره

ایده یا به‌عبارت فارسی «انگاره» در حقیقت یک طرح ذهنی است. شاید بتوان ایده‌پردازی را اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده‌کردن یک نیاز دانست.
به‌عبارت دیگر ایده، ساده‌ترین راه‌حلی است که آدمی برای حل یک مسأله یا نیاز، به آن فکر می‌کند. به بیان دیگر، ایده مبتنی بر تفکری است که به این سئوالات پاسخ دهد: چه کنیم؟ چرا؟ چگونه؟ برای چه کسانی؟ پیش‌نیازها چیست؟
در یک تعریف ساده، هرآنچه برای حل یک مسئله، به ذهن می‌رسد را ایده می‌گویند، صرف نظر از این‌که به چه میزان عملی، کاربردی و یا منطقی باشد. انگاره، فکر یا پیشنهاد جدید و باارزشی است که هنوز تبدیل به محصول و یا کسب و کار نشده است.
ایده‌بازار رویدادی است فرهنگی-ترویجی که می‌تواند برای ایده‌پردازان جنبه اقتصادی بنابراین شرکت در رویداد ایده‌بازار برای طراحان و ایده‌پردازان علاوه بر اینکه می‌تواند باعث شناسایی و شناساندن فرصت‌های شغلی و ارتباطی بسیار مفید باشد، می‌تواند در صورت برتری ایده‌ها نیز به فرصتی اقتصادی تبدیل شود که در وهله اول به صورت دریافت جایزه و کمک هزینه تولید باشد و در ادامه جذب سرمایه از سوی تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران این صنعت باشد.
برگزیده‌شدن یا نشدن یک ایده در مرحله اول، تا زمان اعلام نتایج بررسی ایده‌های ارسالی توسط کمیته علمی، مشخص نیست. با این حال با توجه به پرسش مطرح شده در ایده بازار، ایده‌هایی که دارای شرایط زیر باشند شانس بیشتری دارند:
نوآورانه و قابل اجرا باشند.
دارای یک طرح تجاری کسب و کار اولیه باشند. یعنی به صورت مختصر روش کلی تجاری سازی ایده مطرح شده باشد.
وضعیت مالکیت معنوی ایده‌ها در این رویداد چگونه است؟
مالکیت معنوی برای ایده‌های اولیه و خام تعریف نمی‌شود. مطابق قوانین ثبت اختراع و طرح کشوری و جهانی، یک ایده برای ثبت باید به طرح قابل اجرا، اختراع یا محصول قابل ارائه تبدیل شود. برای طی مراحل اولیه نیازی نیست ایده ثبت شده باشد.

ثبت ایده

دریافت ایده

فرم اول